News

01.09.2022.

KONKURS za popunu radnog mjesta tehničkog sekretara

KONKURS

za popunu radnog mjesta tehničkog sekretara

 

Advokatska Kancelarija Baroš, advokat dr Predrag Baroš (u daljem tekstu: Poslodavac) objavljuje konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto tehničkog sekretara, sa nepunim radnim vremenom (20 časova sedmično).

 

Poslovi koje će radnik obavljati su sledeći:

 

  • prijem, razvrstavanje i slanje poštanskih pošiljki i e-mail pošte i vođenje evidencije o istim,
  • prijem i razvrstavanje svih vrsta pismena,
  • skeniranje zaprimljene dokumentacije,
  • prijem i preusmjeravanje telefonskih poziva,
  • popunjavanje različitih formulara, obrazaca i sl.,
  • ostali administrativni poslovi po nalogu Poslodavca.

 

Stručne kvalifikacije koje radnik mora posjedovati su najmanje SSS i aktivno poznavanje engleskog jezika.

 

Pored toga, radnik mora posjedovati i sledeće vještine i osobine:

 

  • poznavanje rada na računaru (MS Office paket, Outlook, korišćenje interneta),
  • poznavanje principa rada na skeneru, faksu, fotokopir mašini i sl.,
  • komunikativnost i ljubaznost,
  • preduzimljivost i sposobnost organizacije poslova.

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Curriculum vitae (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati poštom na adresu Nikole Pašića br. 16, 78.000 Banja Luka ili na e-mail adrese: info@bblegal.ba i predrag.baros@bblegal.ba u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

 

 

Footer background

Client Login | General Terms and Conditions | Newsletter © 2018 Baros, Bičakčić & Partners Banja Luka – Sarajevo | Made by MANIA