Novosti

03.05.2023.

Rasprava u predmetu Viaduct u Londonu

U ICSID arbitražnom predmetu br. 36/16, Viaduct, Boris Goljevšček i Vladimir Zevnik, kao tužitelji, protiv Bosne i Hercegovine, kao tužene strane, 19. i 20. aprila, u Londonu je održana i zaključena dvodnevna rasprava povodom aplikacije za poništenje arbitražne odluke koja je donesena 18. aprila 2022. godine.  Bosna i Hercegovina kao tužena strana je podnosilac aplikacije za poništenje arbitražne odluke.

U proceduralnom dijelu koji slijedi učesnici do 30. juna, treba da dostave dodatne podneske i troškovnike, nakon čega se očekuje odluka Vijeća u roku od 120 dana, odnosno početkom novembra, kada će predmet dobiti svoj konačni epilog.

Footer background

Client Login | Opšti uslovi | Newsletter © 2018 Baros, Bičakčić & Partners Banja Luka – Sarajevo | Made by MANIA