Novosti

05.09.2018.

Udruženje građana može biti učesnik u postupku javne nabavke

Udruženje sudskih tumača Republike Srpske diskriminisano je kroz brojne postupke javnih nabavki u dužem vremenskom periodu, pošto su ugovorni organi, primjenivši stav Tela za razmatranje nabavki, u velikom broju slučajeva utvrdili da građani Udruženje ne može biti učesnik u postupku javnih nabavki. Iako je Udruženje sudskih tumača Republike Srpske dostavilo najpovoljniju ponudu u nizu sprovedenih postupaka javnih nabavki, ugovorni organi, koji se odnose na neprofitni karakter udruženja, ipak su odabrali druge ponuđače. Nakon dugog postupka, Sud BiH je donio presudu br. S1 3 U 024400 17 U od 05. septembra 2018. godine, i konačno je utvrdio da udruženje građana može biti učesnik u postupku javne nabavke. Između ostalog, u obrazloženju Sud je izjavio: "Postupak javnih nabavki je strogo formalni postupak, a formalnosti nisu utvrđene samo kao cilj, već da se obezbedi jednak tretman i nediskriminacija svih ponuđača."

Footer background

Client Login | Opšti uslovi | Newsletter © 2018 Baros, Bičakčić & Partners Banja Luka – Sarajevo | Made by MANIA